34.596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerkMet dit wetsvoorstel wordt het peuterspeelzaalwerk en kinderopvang geharmoniseerd en valt het peuterspeelzaalwerk voortaan onder de definitie van kinderopvang.

Daardoor komt peuterspeelzaalwerk als zelfstandige categorie in de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen te vervallen en zal de kortdurende opvang net als dagopvang in een kindercentrum worden aangeboden. Verder leidt het voorstel tot het opheffen van de verschillen in de financieringsstructuur van het peuterspeelzaalwerk en de kinderopvang.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 21 februari 2017 aangenomen door de Tweede Kamer. De SP, de PvdD, de PvdA, GroenLinks, D66, Van Vliet, 50PLUS, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, Houwers, Monasch, de VVD en het CDA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 30 mei 2017 als hamerstuk afgedaan. PVV, ChristenUnie en SGP is daarbij aantekening verleend.

Dit wetsvoorstel werd gezamenlijk behandeld met het wetsvoorstel Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang (34.597).


Kerngegevens

ingediend

28 oktober 2016

titel

Wijziging van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en enkele andere wetten in verband met de harmonisatie van de regelgeving met betrekking tot kindercentra en peuterspeelzalen (Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

35