34.762

Vaststelling tarieven 2018 voor opslag duurzame energieDit voorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 de hoogte vast te stellen van de tarieven in de Wet opslag duurzame energie.

De Wet opslag duurzame energie (Wet ODE) is een heffing op het verbruik van aardgas en elektriciteit die met ingang van het jaar 2013 is geïntroduceerd. De opbrengst van deze heffing dient ter financiering van de uitgaven voor SDE+ (Stimulering van Duurzame Energie). De tarieven in de Wet ODE worden steeds vooraf bij wet vastgesteld aan de hand van de vooraf geraamde uitgaven voor de SDE+. Met dit voorstel worden de tarieven voor het jaar 2018 vastgesteld.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is 5 december 2017 aangenomen de Tweede Kamer. PvdA, GroenLinks, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en de ChristenUnie stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2017 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. PvdD, SP en de PVV stemden tegen.


Kerngegevens

ingediend

19 augustus 2017

titel

Wijziging van de Wet opslag duurzame energie (in verband met de vaststelling van tarieven voor 2018)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt onder toepassing van artikel 12, eerste lid, van de Wet raadgevend referendum, in werking met ingang van  1 januari 2018. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 december 2017, treedt zij in werking op een bij koninklijk besluit nader te bepalen tijdstip


Documenten