34.891

Initiatiefvoorstel-Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden Legale medicamenteuze afbreking zwangerschap door huisartsMet dit initiatiefvoorstel van de Tweede Kamerleden Ellemeet (GroenLinks), Kuiken (PvdA), Paternotte (D66) en Van Wijngaarden (VVD) wordt het mogelijk de abortuspil(len) op een laagdrempelige wijze via de huisarts te verstrekken.

Daartoe wordt de uitzondering op de strafbaarheid van de zwangerschapsafbreking die nu voor de abortusartsen en artsen in een ziekenhuis of een abortuskliniek geldt, uitgebreid tot afbreking van vroege zwangerschappen via de huisarts. Met het voorstel wordt beoogd tegemoet te komen aan de keuzevrijheid van vrouwen die ongewenst zwanger zijn om de zwangerschap af te breken met een medicatie bij een vertrouwde hulpverlener.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) na hoofdelijke stemming met 106 stemmen voor en 24 stemmen tegen op 15 maart 2022 aangenomen.

Voor: VVD, D66, GroenLinks, JA21, CDA, PvdD, PvdA, Groep Van Haga, SP, Volt, Fractie Den Haan, PVV (6 stemmen voor)

Tegen: SGP, ChristenUnie, DENK, FVD, BBB, PVV (9 stemmen tegen)

Afwezig: BIJ1 en Lid Omtzigt

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: Fractie-Nanninga (met uitzondering van het lid Van Pareren), PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, CDA, VVD, 50PLUS en Fractie-Frentrop.

Tegen: Het lid Van Pareren (Fractie-Nanninga), PVV, SGP, ChristenUnie en FVD.

Afwezig: OSF.

Tijdens het plenaire debat op 29 november 2022 is de motie-Van der Voort c.s. over het opnemen van abortus provocatus in de gangbare financiering van medische behandelingen (EK, J) ingediend. De motie is na een toezegging van de minister van VWS ingetrokken.

Bij brief van 6 juli 2022 (EK, C) is gemeld dat het lid Kuiken de verdediging overneemt van het lid Ploumen.

Bij brief van 9 maart 2022 (TK, 14) is gemeld dat het lid Van Wijngaarden de verdediging overneemt van het lid Tellegen.

Bij brief van 9 februari 2022 (TK, 11) is gemeld dat dit voorstel voortaan mede wordt verdedigd door de leden Paternotte en Tellegen.


Kerngegevens

ingediend

22 februari 2018

titel

Voorstel van wet van de leden Ellemeet, Kuiken, Paternotte en Van Wijngaarden tot wijziging van de Wet afbreking zwangerschap alsmede enkele andere wetten in verband met de legale medicamenteuze afbreking van de zwangerschap via de huisarts

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

54
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten