34.903

Incidentele suppletoire begroting Infrastructuur en Waterstaat inzake Klimaat enveloppe regeerakkoordDit wetsvoorstel wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat voor het jaar 2018 (34.775 XII) in verband met de ontvangst door het ministerie voor een bedrag van € 38,5 miljoen ten behoeve van het klimaat. Dit bedrag komt uit de in het regeerakkoord van het kabinet-Rutte III opgenomen klimaaat enveloppe van € 300 miljoen per jaar voor de jaren 2018 tot en met 2030.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 3 juli 2018 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie.

Tegen: PVV en FvD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 10 juli 2018 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

9 maart 2018

titel

Wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (XII) voor het jaar 2018 (Incidentele suppletoire begroting inzake Klimaat enveloppe regeerakkoord)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 maart 2018, dan treedt zij inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 maart 2018 van het onderhavige begrotingsjaar.


Documenten