Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.042

Modernisering bestuur en verduidelijking positie van de Ster en aanpassing procedures benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisatiesIn dit wetsvoorstel worden een aantal aanpassingen van de Mediawet 2008 voorgesteld.

Het betreft de volgende vijf onderwerpen:

 • 1) 
  aanscherping van de procedure voor de instemming van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) met een nieuw of significant gewijzigd aanbodkanaal;
 • 2) 
  modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen van in de Mediawet 2008 geregelde organisaties;
 • 3) 
  modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster;
 • 4) 
  technische verbeteringen in verband met taken van het Commissariaat voor de Media;
 • 5) 
  overige technische wijzigingen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (EK, A) is op 9 april 2019 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft op 29 oktober 2019 besloten de procedure aan te houden en de regering om een reactie op de voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State (EK, D) te vragen.

De commisie heeft op 3 december 2019 besloten de procedure aan te (blijven) houden totdat de aangekondigde novelle de Eerste Kamer heeft bereikt.


Kerngegevens

ingediend

25 september 2018

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met aanscherping van de nieuwedienstenprocedure, modernisering van procedures voor de benoeming van raden van toezicht en besturen, modernisering van het bestuur en verduidelijking van de positie van de Ster, alsmede technische verbeteringen onder meer in verband met taken van het Commissariaat voor de Media

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via