Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
35.080

Herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormenDit wetsvoorstel past de strafbaarstelling van een aantal delictsvormen aan aan recente ontwikkelingen. Hiermee sluiten strafbaarstellingen beter aan bij het huidige criminaliteitsbeeld, de maatschappelijke afkeuring en onrust die bepaalde gedragingen veroorzaken en de toenemende maatschappelijke roep om herkenbare erkenning van leed van slachtoffers.

Met dit voorstel komt er een verhoging van de strafmaxima voor:

  • het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie,
  • handel in en bezit van automatische vuurwapens, en
  • het delict diefstal in een woning gedurende de dag.

Zelfstandige strafbaarstelling van

  • misbruik van seksueel beeldmateriaal, waaronder wraakporno, en
  • het hinderen van hulpverleners.

Verruiming van de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor kindermishandeling.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, A) op 21 mei 2019 met algemene stemmen aangenomen. De fractie van de PVV wordt aantekening verleend dat zij geacht wenst te worden tegen artikel II, onderdeel B, van het wetsvoorstel te hebben gestemd.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 24 september 2019 als hamerstuk afgedaan. De PVV heeft verklaard bezwaar te hebben tegen artikel II, onderdeel B, van het wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

13 november 2018

titel

Wijziging van onder meer het Wetboek van Strafrecht in verband met de herwaardering van de strafbaarstelling van enkele actuele delictsvormen (herwaardering strafbaarstelling actuele delictsvormen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu