35.106 (R2115)

Verbetering Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheidDit wetsvoorstel wijzigt de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid naar aanleiding van de evaluatie van de Onderzoeksraad voor veiligheid in 2013 (TK 32.008 (R1883), nr. 2 met bijlage). De aanbevelingen uit de evaluatie hebben betrekking op het verbeteren van de transparantie van het onderzoeksproces door de Raad en het bevorderen van de doelmatigheid.

Met dit voorstel kunnen alle buitengewone leden (ook ongevraagd) aan alle vergaderingen van de Onderzoeksraad deelnemen. De benoemingstermijn van de leden wordt verlengd van 4 naar 6 jaar. Alle functies binnen de raad en het bureau worden aangemerkt als vertrouwensfuncties. De reactietermijnen op de aanbevelingen worden aangepast aan Europese regelgeving. Een aantal wijzigingen zijn het gevolg van de departementale herindeling waardoor de verantwoordelijkheid voor de Onderzoeksraad overgaat van de minister van BZK naar de minster van Justitie en Veiligheid.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Tweede Kamer
Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Plenair
 
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel is in behandeling bij de Tweede Kamer.


Kerngegevens

ingediend

10 december 2018

titel

Wijziging van de Rijkswet Onderzoeksraad voor veiligheid in verband met enkele aanpassingen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

Filter op:
       
Filter op:
     

Sociale media menu


Volg via