35.344

Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en LoppersumDit wetsvoorstel heeft betrekking op de samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum tot de nieuwe gemeente Eemsdelta. Deze samenvoeging is op initiatief van de betrokken gemeenten zelf tot stand gekomen en leidt tot een nieuwe gemeente die circa 46.000 inwoners telt, 32 kernen heeft en een oppervlakte van 364 km² beslaat (waarvan 96,2 km² water). De beoogde datum van herindeling is 1 januari 2021.

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het herindelingsadvies van de betrokken gemeenten en de positieve zienswijze daarop van gedeputeerde staten van de provincie Groningen.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 22 april 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Splitsing gemeente Haaren (35.345)


Kerngegevens

ingediend

20 november 2019

titel

Samenvoeging van de gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

18