Dit wetsvoorstel regelt de opheffing en splitsing van de gemeente Haaren, gelegen in de provincie Noord-Brabant. Het initiatief daartoe is door de gemeente Haaren zelf genomen. Met splitsing wordt bedoeld dat de op te heffen gemeente Haaren in vier delen uiteen gaat die worden samengevoegd met de gemeenten Boxtel, Oisterwijk, Tilburg en Vught.

Met deze herindelingsregeling worden – naast de opheffing van de gemeente Haaren – de volgende vier herindelingen geregeld

  • de kern Esch wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Boxtel gevoegd;
  • de kern Haaren wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Oisterwijk gevoegd;
  • de kern Biezenmortel wordt via een grenscorrectie bij de gemeente Tilburg gevoegd;
  • de kern Helvoirt wordt via een lichte samenvoeging bij de gemeente Vught gevoegd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 22 april 2020 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 7 juli 2020 zonder stemming aangenomen. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

De tijdens de plenaire behandeling van het wetsvoorstel ingediende motie-Van Hattem (PVV) c.s. over huisvestingstaakstelling statushouders gemeente Haaren (EK, E) is op 7 juli 2020 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. FVD, Fractie-Otten en PVV stemden voor.

De plenaire behandeling vond gezamenlijk plaats met het wetsvoorstel Samenvoeging gemeenten Appingedam, Delfzijl en Loppersum (35.344).


Kerngegevens

ingediend

20 november 2019

titel

Splitsing van de gemeente Haaren

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstipatst


Documenten

19