35.769

Verkorten wettelijke betaaltermijn tot 30 dagenDit wetsvoorstel heeft tot doel ervoor te zorgen dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen een betaaltermijn van ten hoogste 30 dagen kunnen afspreken. Deze betaaltermijn is alleen van toepassing in de handelsrelatie tussen grote ondernemingen als schuldenaar en mkb-ondernemingen als schuldeiser.

Op 1 juli 2017 is het initiatiefvoorstel-Agnes Mulder en Mei Li Vos Tegengaan onredelijk lange betaaltermijnen (34.559) in werking getreden. Hierin is geregeld dat grote ondernemingen in hun handelsrelatie met mkb-ondernemingen geen betaaltermijn kunnen overeenkomen van meer dan 60 dagen in situaties waar de grote onderneming handelt als schuldenaar en de mkb-onderneming handelt als schuldeiser. In dit voorstel is een evaluatiebepaling opgenomen. Naar aanleiding van de evaluatie van die wet is besloten dat de betaaltermijn van 60 dagen zal worden gewijzigd in 30 dagen. Dit voorstel is daarvan de uitwerking.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 15 maart 2022 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, Volt, DENK, PvdA, PvdD, Fractie Den Haan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, JA21, BBB en de PVV.

Tegen: FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 29 maart 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

15 maart 2021

titel

Wijziging van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek in verband met het verkorten van de wettelijke betaaltermijn tot 30 dagen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

22