36.181

Vijfde incidentele suppletoire begroting Justitie en Veiligheid 2022 inzake medische zorg voor ontheemden uit OekraïneDeze incidentele suppletoire begroting (ISB) wijzigt de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid 2022 ( 35.925 VI). Meer dan 8,7 miljoen personen zijn door de oorlog gevlucht uit Oekraïne. Een deel van de ontheemden reist door naar Nederland.

Per 1 juli 2022 is de Regeling Medische zorg Ontheemden uit Oekraïne (RMO) in werking getreden. Om de RMO te bekostigen komt de dekking van de medische kosten en de verwerkingskosten voor het tweede halfjaar van 2022 ten laste van de begroting van Justitie en Veiligheid. De medische kosten van de eerste maanden van 2022 zijn gefinancierd via de Subsidieregeling voor Onverzekerden (SOV).

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer
Afkondiging
Staatsblad(en)

Het voorstel (TK, 1) is op 17 november 2022 als hamerstuk afgedaan door de Tweede Kamer.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 december 2022 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

30 augustus 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (Vijfde incidentele suppletoire begroting inzake medische zorg voor ontheemden uit Oekraïne)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 juli 2022. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na de datum van 1 juli, dan treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 juli 2022.


Documenten