Verslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 22.40 uur

Status: gecorrigeerd


Aan de orde is de behandeling van:

  • het wetsvoorstel Wijziging van enkele wetten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid alsmede enkele wetten van andere ministeries (Verzamelwet SZW 2023) (36216);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-V);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-VI);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XVII);
  • het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XIII).

Deze wetsvoorstellen worden zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Verlangt iemand aantekening? Mag ik nog enige rust, zowel in de zaal als op de tribune? De heer Koffeman, Partij voor de Dieren. Ik dacht dat u iets eerder was. U bent in ieder geval dichter bij de microfoon.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Koffeman (PvdD):

Voorzitter. Zoals gezegd graag aantekening bij de begrotingsstaten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Koffeman. Dan mevrouw Faber van de PVV.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

Mevrouw Faber-van de Klashorst (PVV):

De PVV wil graag aantekening vragen bij wetsvoorstel 36250-V betreffende de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Buitenlandse Zaken, en tevens bij het wetsvoorstel 36250-XVII betreffende de wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Dan willen wij bij het wetsvoorstel 36250-VI, de wijziging van de begrotingsstaat van het ministerie van Justitie en Veiligheid, graag aantekening vragen bij artikel 37.

Dank u.

De voorzitter:

De leden van de fractie van de PvdD wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-V), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-VI), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XIII) en het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XVII) te hebben kunnen verenigen.

De leden van de fractie van de PVV wordt conform artikel 112 van het Reglement van Orde aantekening verleend dat zij geacht willen worden zich niet met het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-V), het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaat van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-XVII) en artikel 37 van het wetsvoorstel Wijziging van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) (36250-VI) te hebben kunnen verenigen.

Dank u wel. Wenst een van de andere leden nog aantekening? Dat is niet het geval.

Aan de orde zijn de stemmingen. Ik heb begrepen dat de heer Van Rooijen het woord wenst.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Van Rooijen (50PLUS):

Voorzitter. Er is van alles gebeurd vandaag. Ook de Tweede Kamer heeft gesproken bij moties. Voor onze fractie reden om de twee moties 36200-XV, letters I en J, aan te houden.

De voorzitter:

Op verzoek van de heer Van Rooijen stel ik voor zijn moties (36200-XV, letters I en J) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Van Rooijen. Dat betekent dat de stemmingen over de moties 36200-XV, letter I en 36200-XV, letter J van de stemmingslijst zijn afgevoerd.