36.281

Huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomenDit voorstel wijzigt de Woningwet en beoogt de betaalbaarheid voor huurders van woningen te verbeteren. Een deel van de huurders heeft moeite om iedere maand de woonlasten op te brengen. De huidige tijd waarin prijzen stijgen en de betaalbaarheid onder druk komt te staan vraagt om nieuwe maatregelen.

Het voorliggende wetvoorstel verplicht woningcorporaties om in 2023 (uit eigen beweging en op verzoek van de huurder) en in 2024 (op verzoek van de huurder) voor huurwoningen in het gereguleerde segment de huur te verlagen voor huishoudens met een inkomen van ten hoogste 120% van het voor het huishouden toepasselijke minimuminkomensijkpunt als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de huurtoeslag en een geldende huurprijs boven € 575,03 (prijspeil 2023).

De mogelijkheid om een huurverlaging aan te vragen geldt enkel voor huurders die de betrokken woning op 1 maart 2023 reeds huurden.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 7 februari 2023 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21, PVV en FVD.

Tegen: Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 21 februari 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

19 december 2022

titel

Wijziging van de Woningwet (huurverlaging 2023 voor huurders met lager inkomen)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 maart 2023.


Documenten

41