Dit wetsvooorstel wijzigt de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders. Hiermee kunnen meer mensen een betaalbare huurwoning krijgen met een huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning.

Met dit voorstel wordt het woningwaarderingsstelsel (WWS) uit de sociale huursector verplicht voor de vrije huursector tot een huurwaarde van € 1.123 (regulering middenhuur). De gereguleerde huur wordt met deze wet uitgebreid naar huurwoningen in het middensegment tot en met 186 punten die volgens het WWS maximaal 1.123 euro per maand gaan kosten. Huurders in het middensegment krijgen hiermee toegang tot de Huurcommissie voor geschillen over onder meer de huurprijs, servicekosten of het onderhoud aan de woning. De regulering van de middenhuur gaat gelden voor nieuwe huurcontracten zolang daar noodzaak toe is en wordt iedere vijf jaar geëvalueerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, D) op 25 april 2024 aangenomen.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, D66, Volt, ChristenUnie, CDA, NSC en PVV.

Tegen: VVD, BBB, JA21, FVD en SGP.

Inbreng voor het verslag door de Eerste Kamercommissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) vindt plaats op 28 mei 2024.

Over het voorstel om een voorlichtingsaanvraag op grond van artikel 21a van de Wet op de Raad van State in te dienen heeft de commissie na een emailprocedure tot 17 mei 2024 in meerderheid besloten geen voorlichtingsverzoek ter vaststelling door te geleiden naar de plenaire vergadering.

De commissie voor Binnenlandse Zaken (BIZA) betrekt de brieven van de minister van BZK van 6 februari 2024 ter aanbieding van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Modernisering van het waarderingsstelsel voor onzelfstandige woonruimte) (EK, B met bijlagen) en van het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit huurprijzen woonruimte (Besluit betaalbare huur) (EK, A met bijlagen) bij de behandeling van dit wetsvoorstel.


Kerngegevens

ingediend

5 februari 2024

titel

Wijziging van de Wet goed verhuurderschap, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en enige andere wetten in verband met de regulering van huurprijzen en de bescherming van rechten van huurders (Wet betaalbare huur)

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.


Documenten

86
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-86] documenten