Door het uitbrengen van een eindverslag geeft een commissie

te kennen dat zij van mening is dat de plenaire behandeling van een wetsvoorstel voldoende is voorbereid.

Een commissie kan zich in het eindverslag beperken tot de vaststelling dat zij de openbare behandeling voldoende acht voorbereid. In dat geval is er sprake van een blanco eindverslag.

Een commissie kan in het eindverslag echter ook de mededeling opnemen dat zij zich het recht voorbehoudt tijdens de plenaire beraadslaging op de inhoud van het wetsvoorstel in te gaan. In dit geval is er sprake van een eindverslag onder voorbehoud.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.