Door het uitbrengen van een eindverslag geeft een commissie te kennen dat zij van oordeel is dat de plenaire behandeling van een wetsvoorstel voldoende is voorbereid.

Een commissie kan zich in het eindverslag beperken tot de vaststelling dat zij de openbare behandeling voldoende acht voorbereid. In dat geval is er sprake van een blanco eindverslag.

Een commissie kan in het eindverslag echter ook de mededeling opnemen dat zij zich het recht voorbehoudt tijdens de plenaire beraadslaging op de inhoud van het wetsvoorstel in te gaan. In dit geval is er sprake van een eindverslag onder voorbehoud.

Met ingang van de wijziging van het Reglement van Orde per 13 juni 2023 is de term eindverslag komen te vervallen. Na ontvangst van een nota naar aanleiding van het verslag kan (of moet) een commissie het wetsvoorstel aanmelden voor plenaire behandeling.


Indien u kennis wilt nemen van (eind)verslagen, memories van antwoord, etc. die tijdens de schriftelijke voorbereiding van een (wets)voorstel in de Eerste Kamer zijn verschenen, dan kunt u deze vinden via de keuze 'documenten EK' bij het betreffende voorstel.