Dinsdag 13 april 2010 16.00 uur, commissie Justitie (Just.)procedure

voorbereidend onderzoek

en ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van artikel 3.71 van het Vreemdelingenbesluit 2000 en artikel 23, tweede lid, van het Uitvoeringsbesluit Wet op de jeugdzorg (EK 32.052, A en bijlage)

nadere procedure

inbreng nader voorlopig verslag

bespreking

selectie van prioritaire dossiers Wetgevings- en werkprogramma 2010 (WWP 2010) van de Europese Commissie (E100012)

bespreking

brief van de minister van Justitie van 30 maart 2010 (EK 31.116, I) inzake toezegging T01026 betreffende


Vergaderstukken