Dinsdag 9 november 2010 14.15 uur, commissie Economische Zaken (EZ)bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 3 november 2010 (EK 31.728, G) in reactie op de brief van de commissie van 29 oktober 2010 over hoe de plenaire afhandeling van dit wetsvoorstel past binnen hetgeen in het regeerakoord is afgesproken

inbreng voor een brief aan de regering

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

inbreng voor een brief aan de regering

brief met  bijlagen van de minister van Economische Zaken van 6 oktober 2010 over de Evaluatie Postwet 2009 (TK 30.536 nr. 125)

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

procedure

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

overzicht Europese voorstellen


Vergaderstukken