Dinsdag 23 november 2010 14.15 uur, commissie Justitie (Just.)voorbereidend onderzoek

bespreking

brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 12 november 2010 over de toezegging T00510 over de te hanteren definitie van het begrip terrorisme. (zoals opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg dat de commissie op 16 november 2010 heeft uitgebracht (EK 30.164, J)

bespreking

conceptbrief aan de regering over de voorlichting van de Raad van State over het voorhangen van gedelegeerde regelgeving

bespreking

conceptbrief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de voortgang van doorlopende wetteksten

bespreking

brief van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) over het voornemen een gesprek aan te vragen met de commissie voor Justitie in verband met wetsvoorstel

en nieuwe ontwikkelingen binnen de advocatuur

bespreking met het oog op correspondentie met de Europese Commmissie over

door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier

bespreking

overzicht voorgehangen gedelegeerde regelgeving


Vergaderstukken