Dinsdag 1 februari 2011 14.00 uur, commissie Economische Zaken (EZ)procedure

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie over de effecten van het Bel-me-niet register (EK 30.661, K met bijlage) in het kader van de toezeggingen T00909 en T00910

bespreking

brief van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) in reactie op de brief van 22 december 2010 over

Door de commissie geselecteerd als prioritair Europees dossier


Vergaderstukken