Dinsdag 10 mei 2011 15.15 uur, commissie Financiën (FIN)procedure

voorbereidend onderzoek

vaststelling brief / brieven aan de regering en/of de Europese Commissie inzake het

bespreking

brief van de staatssecretaris van Financiën van 26 april 2011 in antwoord op de commissiebrief van 29 maart 2011 met betrekking tot

Beide brieven zijn opgenomen in het verslag van een schriftelijk overleg, EK 32.720, A

bespreking

bespreking

brief van de minister van Financiën van 3 mei 2011 over voorgenomen wetgeving en beleidsdocumenten (EK 32.500 IXB, E)


Vergaderstukken