Dinsdag 28 oktober 2014, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.33168

Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medisch-specialistische zorg

Nadere procedure

7.Motie-Flierman c.s. inzake continuïteit onafhankelijke cliëntondersteuning (33841, N)

Brief van de staatssecretaris van VWS van 15 oktober 2014 in reactie op onder meer de motie-Flierman c.s. (33841, R en bijlage)

Bespreking

9.Rondvraag


Korte aantekeningen