Dinsdag 19 januari 2016, commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

4.E120003 en E120004

Voorstel voor een verordening betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Voorstel voor een richtlijn betreffende de bescherming van individuen in verband met de verwerking van persoonsgegevens door de autoriteiten met het oog op het voorkomen, onderzoeken, opsporen of vervolgen van strafbare feiten en betreffende het vrije verkeer van die gegevens; Brief inzake EU-pakket bescherming persoonsgegevens; EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiƫle en justitiƫle autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11)

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2016 (33 169, AC) en de brief van 15 januari 2016 (33 169 / 34 353, AD)

6.33 089, C

Voorstel voor een verordening over het conflictenrecht in het huwelijksvermogensrecht; Voorstel voor een verordening over de vermogensrechtelijke gevolgen van een scheiding van koppels uit andere relatievormen

Bespreking brief van de minister van Veiligheid en Justitie van 15 januari 2016

7.Mededelingen en informatie

8.Rondvraag


Korte aantekeningen