Dinsdag 19 januari 2016, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 12:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34082

Aanvulling spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces

Nadere procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen