Dinsdag 7 maart 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:10 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34372

Computercriminaliteit III

Voorbereidend onderzoek

4.
33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Nadere procedure

6.
34253

Wet versterking positie curator

Nadere procedure

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen