Dinsdag 11 april 2017, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Halfjaarlijks rappel toezeggingen

Brief van de staatssecretaris van VWS van 30 maart 2017 in reactie op rappelbrief van 2 februari 2017 (verslag schriftelik overleg 34550 XVI, C)

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen