Dinsdag 16 mei 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 13:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34584

Toevoeging van het onderdeel participatieverklaring aan het inburgeringsexamen en de wettelijke vastlegging van de maatschappelijke begeleiding

Nadere procedure

3.34596

Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk

Nadere procedure

4.34597

Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang

Nadere procedure

7.Rondvraag


Korte aantekeningen