Dinsdag 16 mei 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

3.34388

Wet gegevensverwerking en meldplicht cybersecurity

Vaststelling nader voorlopig verslag

5.Voorbereiding op volgend debat over de staat van de rechtsstaat

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen