Dinsdag 20 juni 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Voorbereiding volgend beleidsdebat over de staat van de rechtsstaat

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen