34.067

Eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorgDit wetsvoorstel voegt aan het Wetboek van Strafvordering een regeling toe waardoor veroordeelden een deel van de kosten voor de opsporing, vervolging en berechting van door hen gepleegde strafbare feiten moeten betalen. Deze gedeeltelijke doorberekening van de kosten zijn niet alleen de kosten voor de vervolging van de dader, maar ook de kosten voor de zorg aan slachtoffers. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het Regeerakkoord van het kabinet Rutte II (TK 33.410 nr. 15).

Met dit voorstel moeten veroordeelden een bijdrage betalen aan de kosten van de strafvordering in de vorm van een vast, forfatair bedrag. Dit bedrag wordt vastgesteld bij algemene maatregel van bestuur. Personen die worden vrijgesproken of ontslagen van alle rechtsvervolging zonder dat een straf of maatregel is opgelegd, betalen geen bijdrage.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 23 juni 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. De PVV, de Groep Bontes/Van Klaveren, de SGP, de VVD, Houwers, Klein, de Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet en de PvdA stemden voor.

De Eerste Kamer heeft op 7 juni 2016 de plenaire behandeling van het wetsvoorstel op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie na de eerste termijn van de Kamer aangehouden. De voortzetting van de behandeling vond plaats op 4 oktober 2016. Deze behandeling is op 4 oktober 2016 geschorst in afwachting van een brief van de minister over de uitwerking van de AMvB. De commissie heeft deze brief op 29 november 2016 ontvangen.

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft de behandeling van dit voorstel op 20 juni 2017 op verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie aangehouden (EK, J) tot na de vorming van een nieuw kabinet.

De minister van Justitie en Veiligheid (J&V) heeft dit wetsvoorstel bij brief van 22 november 2017 ingetrokken (EK 34.775 VI, F).

Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft op 21 februari 2017 een technische briefing verzorgd. Daarnaast vond een gesprek met deskundigen plaats (EK, I).


Kerngegevens

ingediend

5 november 2014

titel

Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de eigen bijdrage van veroordeelden aan de kosten van de strafvordering en de slachtofferzorg

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-54] documenten