Dinsdag 4 juli 2017, commissie Veiligheid en Justitie (V&J)Aanvang: 15:30 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.34218

Wet continuïteit ondernemingen I

Bespreking

6.33996

Organiseren van kansspelen op afstand

Bespreking

8.Rondvraag


Korte aantekeningen