Dinsdag 11 juli 2017, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 16:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.34674

Verzamelwet pensioenen 2017

Voorbereidend onderzoek

5.Rondvraag


Korte aantekeningen