Dinsdag 11 juli 2017, commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)Aanvang: 14:45 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

7.Rondvraag


Ter kennisneming


Korte aantekeningen