Dinsdag 10 juli 2018, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 16:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: deze vergadering is aansluitend aan de vergadering BIZA + FIN + SZW)

6.
33328

Initiatiefvoorstel-Snels en Van Weyenberg Wet open overheid

Bespreking van de brief van de initiatiefnemers van 5 juli 2018 inzake voortgang van het overleg (33328, K)

7.
Plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

Bespreking van de brief van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 juli 2018 inzake plan van aanpak Versterking lokale democratie en bestuur

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen