Dinsdag 10 september 2019, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)
Agenda

1.
Vaststellen agenda

Vergadering start aansluitend aan de combi-vergadering EZK/LNV - BiZa/AZ

4.
Mededelingen en informatie

Overzicht nieuw gepresenteerde Europese voorstellen - PDF wordt op een later moment toegevoegd

Overzicht aanhangige gedelegeerde regelgeving - PDF wordt op een later moment toegevoegd

5.
Rondvraag