Dinsdag 3 maart 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

4.
35245

Implementatiewet wijziging vierde anti-witwasrichtlijn

Inbreng voor het nader voorlopig verslag

5.
35.026 / 35.302, R

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst inzake de uitvoering van de motie-Sent c.s. over een separate doenvermogentoets voor toekomstige pakketten Belastingplan; Belastingplan 2019

Bespreking

8.
Terugkoppeling Europese parlementaire week 18 en 19 februari 2020 in Brussel

11.
Rondvraag


Korte aantekeningen