Dinsdag 14 april 2020, commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)Aanvang: 10:00 uur

Agenda

1.
E-MAILVERGADERING

2.
CXXXIX / 35.300, D

Brief van de ministers van J&V en voor Rechtsbescherming over spoedeisende wetsvoorstellen Eerste Kamer eerste helft 2020; Miljoenennota 2020

Inventarisatie kanttekeningen bij de lijst spoedeisende wetsvoorstellen

4.
35174

Opheffen van discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte

Besluitvorming datum gereed voor plenaire behandeling

6.
32043, AA

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van SZW inzake het principeakkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel; Toekomst pensioenstelsel

Bespreking brief van de minister van SZW van 6 maart 2020 (32043, AA)

8.
21.501-31, V

Brief van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake verslag informele Raad WSBVC van 19 maart 2020; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

Bespreking verslag informele WSBVC-Raad 19 maart 2020


Korte aantekeningen