35.316

Wijziging Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van uitwisseling persoonsgegevensDit voorstel wijzigt de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en gaat over uitwisseling van persoonsgegevens van burgers met problematische schulden

Op 22 mei 2018 is de Brede schuldenaanpak (TK 24.515, 431) aan de Tweede Kamer aangeboden. De Brede schuldenaanpak wil vroegsignalering van problematische schulden versterken en zet in op snellere en betere schuldhulpverlening. Om dit te realiseren wordt voorgesteld de Wgs te wijzigen om gegevensuitwisseling voor schuldhulpverlening te faciliteren en tegelijkertijd naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) te waarborgen. Met dit voorstel wordt ook een aantal Tweede Kamermoties uitgevoerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 10 maart 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, PvdA, GroenLinks, PvdD, DENK, Van Kooten-Arissen, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA, ChristenUnie, FVD en Van Haga.

Tegen: PVV.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2020 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

11 oktober 2019

titel

Wijziging van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening ten behoeve van de uitwisseling van persoonsgegevens

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Hoofdlijnen

De voorgestelde wijziging van de Wgs faciliteert de uitwisseling van persoonsgegevens bij twee onderdelen van schuldhulpverlening, namelijk bij:

  • a. 
    de gegevensuitwisseling met als doel vroegsignalering van schulden;
  • b. 
    de gegevensuitwisseling voor het besluit over toegang tot en het plan van aanpak voor schuldhulpverlening.

Documenten

37