Dinsdag 2 juni 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:45 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

8.
Terugkoppeling informatie ministerie van BZK over proefbijeenkomsten DSO

Bespreking

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen