Dinsdag 30 juni 2020, Commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 10:05 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Start vergadering aansluitend aan de vergadering van de commissie IWO

3.
Toezegging T02442 - Het uitvoeren van een nulmeting en de Kamer daarover informeren

Brief van de minister van BZK van 4 mei 2020 in reactie op de brief van 13 november 2019 (Verslag nader schriftelijk overleg (34986/33118, AF)) en brief van de minister van BZK van 24 juni 2020 (33118, BF)

Bespreking brieven en status toezegging

6.
Rondvraag


Korte aantekeningen