Dinsdag 30 juni 2020, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 18:20 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

NB: Dit is een aansluitende vergadering die mogelijk eerder kan beginnen

2.
29279, C

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor Rechtsbescherming over het ontwerpbesluit elektronisch procederen; Rechtsstaat en Rechtsorde

Inbreng nader schriftelijk overleg

4.
COM(2020)262 en COM(2020)264

Commissiemededeling aanpassing van het EU-recht aan de richtlijn rechtshandhaving en Commissiemededeling inzake evaluatieverslag Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Bespreking

5.
COM(2020)258

Commissiemededeling: EU-strategie voor de rechten van slachtoffers

Bespreking

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen