Dinsdag 7 juli 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 14:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

7.
35468, C

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Toeslagen en Douane ter aanbieding van de Tweede Voortgangsrapportage Kinderopvangtoeslag; Wet hardheidsaanpassing Awir

Bespreking voor schriftelijk overleg

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen