Dinsdag 7 juli 2020, commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda (LET OP: dit is een FYSIEKE vergadering; er is géén mogelijkheid via Teams aan de vergadering deel te nemen)

2.
35464

Tweede incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake compensatie studenten en ondersteuningsmaatregelen onderwijs COVID-19

Procedure

3.
35481

Derde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake aanvullende ondersteuning lokale informatievoorziening in verband met COVID-19

Procedure

4.
35499

Vierde incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 inzake intensivering aanpak tekorten in het onderwijs en de lerarenopleidingen

Procedure

5.
35450 VIII

Wijziging begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020 (voorjaarsnota)

Procedure

7.
Toezeggingen T01763 en T02420

Toezegging Gelijkschakeling titulatuur (33.519); Toezegging In een onderzoek (in 2020) bezien of er zich problemen hebben voorgedaan met de titel van lector en de positionering van hoge scholen in de internationale omgeving (34.412)

Bespreking van de brief van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 26 juni 2020 inzake internationale herkenbaarheid van benamingen en titulatuur in het hbo

8.
Staat van het Onderwijs

Verslag van een schriftelijk overleg met de OCW-bewindslieden inzake de Staat van het Onderwijs; Begrotingsstaten Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2020

Bespreking van de brief van de OCW-bewindslieden van 1 juli 2020 inzake Staat van het Onderwijs

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen