Dinsdag 13 oktober 2020, commissie Financiën (FIN)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
35458

Aanpak van geconstateerde risico’s op witwassen en financieren van terrorisme op de BES

Procedure

5.
Algemene financiële beschouwingen

Inbreng voor schriftelijk overleg ter voorbereiding van de Algemene financiële beschouwingen

7.
Mondelinge terugkoppeling interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie

9.
Rondvraag


Korte aantekeningen