Dinsdag 23 februari 2021, commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO)Aanvang: 16:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

Inloggen ca. 5 minuten voor aanvang vergadering

2.
35629

Wijziging Wet VROM BES in verband met milieueisen voor bedrijven en enkele reparaties

Procedure

3.
28694

Brief van de staatssecretaris van I&W over het voorgenomen ontwerpbesluit kunststofproducten voor eenmalig gebruik; Verpakkingsbeleid

Bespreking

10.
Rondvraag


Korte aantekeningen