Dinsdag 9 maart 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 11:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

2.
Prioritering plenaire J&V-debatten

ten behoeve van advisering van de Voorzitter

Bespreking

6.
34641

Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Inbreng nader schriftelijk overleg

12.
Rondvraag


Korte aantekeningen