Dinsdag 18 mei 2021, commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ)Aanvang: 17:20 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda (LET OP: VIDEOVERGADERING IN TEAMS)

9.35397

Initiatiefvoorstel-Chris Simons en Inge van Dijk Vervallen verplicht voorzitterschap commissies door raadsleden, statenleden en eilandsraadsleden

Bespreking datumvoorstel voortzetting plenaire behandeling

12.33797, Y

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over het besluit op de aanvraag van de gemeente Rotterdam tot aanwijzing van gebieden voor selectieve woningtoewijzing; Wet uitbreiding Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek

15.Rondvraag


Korte aantekeningen