Dinsdag 18 mei 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 16:30 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

3.
34641, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg over het advies van de Raad van State bij het ontwerpbesluit over de wijziging van de Ambtsinstructie; Geweldsaanwending opsporingsambtenaar

Bespreking verslag nader schriftelijk overleg

5.
32 735, M

Brief van de minister van Buitenlandse Zaken ter aanbieding van de Rapportage 2020 - Internationale Mensenrechtenprocedures; Mensenrechten in het buitenlands beleid

Bespreking brief van de minister van Buitenlandse Zaken van 6 mei 2021

7.
Rondvraag


Korte aantekeningen