Dinsdag 1 juni 2021, commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Koninkrijksrelaties (KOREL), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO), Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)Aanvang: 18:00 uur

Agenda

1.
Vaststellen agenda

9.
Terugblik op plenaire debat van 25 mei 2021 (betrokken commissies: J&V, VWS, BiZa/AZ en IWO)

Bespreking11.
Rondvraag


Korte aantekeningen