Dinsdag 7 december 2021, commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV)Aanvang: 15:50 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

2.Voortgang stikstofproblematiek

Brief van de minister van LNV van 12 november 2021 (35334, AK)

Inbreng schriftelijk overleg

9.Rondvraag


Korte aantekeningen