Dinsdag 7 december 2021, commissie Justitie en Veiligheid (J&V)Aanvang: 17:15 uur

Agenda

1.Vaststellen agenda

5.Terugkoppeling Interparliamentary Committee Meeting 'Eliminating Violence against Women'

Bespreking

7.Rondvraag


Korte aantekeningen